null Tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmille yhtenäiset vaatimukset EU-maissa

Tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmille yhtenäiset vaatimukset EU-maissa

Tiedote 31.08.2006 13.34 fi

EU:n jäsenmailla on oltava valmius siihen, että sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmät sopivat teknisesti yhteen kaikissa jäsenmaissa. Yhteensopivuudesta on säädettävä kansallisesti, vaikka maksuja ei olisi tarkoituskaan ottaa käyttöön.

Tästä syystä valtioneuvosto ehdottaa, että direktiivin edellyttämällä tavalla säädettäisiin laki keräämisjärjestelmien yhteentoimivuudesta. Valtioneuvosto päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 31. elokuuta.

Ehdotetulla lailla ei säädetä tienkäyttömaksuista. Lakia aletaan soveltaa, jos Suomessa otetaan käyttöön sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiä.

Jäsenvaltioissa käyttöön otettavien sähköisten tienkäyttömaksujärjestelmien on täytettävä direktiivin sisältämät tekniset perusvaatimukset. Tällä varmistetaan, ettei tienkäyttäjän tarvitse hankkia monenlaisia laitteita maksuja varten liikkuessaan maasta toiseen.

Yhteentoimivuusdirektiivillä säädetään kolmesta eri teknisestä ratkaisusta, joiden varaan eurooppalainen sähköinen tienkäyttömaksujärjestelmä perustetaan. Nämä ovat satelliittipaikannus (GNSS), GSM - GPRS -standardin mukainen matkaviestintä sekä mikroaaltotekniikka.

Suosituksena on, että käyttöön otettavissa uusissa keräämisjärjestelmissä käytettäisiin satelliittipaikannus- ja matkaviestintätekniikkaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö laatii parhaillaan arvioita tiemaksuista Liikenne 2030 -työn yhteydessä. Liikenne 2030 on liikennepolitiikan kehittämislinjaus, jonka on määrä valmistua vuodenvaihteessa.


Lisätietoja

yli-insinööri Armi Vilkman, puh. (09) 160 28486 tai 040 592 1458