Tienkäyttömaksujen tietosuojakysymykset ratkaistavissa

Tiedote 14.12.2012 09.43 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on selvittänyt tietosuojaan liittyviä kysymyksiä osana työryhmätyötä, jossa selvitetään miten Suomessa edetään kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä.

Aikaan ja paikkaan perustuva tienkäyttömaksujärjestelmä on toteutettavissa, kun yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan liittyvät kysymykset otetaan tienkäyttömaksujärjestelmän suunnittelussa alusta lähtien huomioon. Järjestelmän suunnittelussa tulee pyrkiä valitsemaan toteutustavoista yksityisyyden suojaa mahdollisimman vähän rajoittava vaihtoehto.

- Kun puhutaan tienkäyttömaksuista, mieleen nousee helposti huoli oman yksityisyyden suojasta ja paikantamisesta. Tämän huolen otamme vakavasti. On kuitenkin selvää, että jos tienkäyttömaksujärjestelmä otetaan käyttöön, siinä tarvitaan paikannusteknologiaa ja henkilötietojen käsittelyä. Nämä tiedot olisivat suojattuja ja niitä pääsisivät käsittelemään vain ne viranomaiset, joilla on siihen oikeus, toteaa työryhmän puheenjohtaja Jorma Ollila.

Tietosuojakysymysten valmistelu vaatii myös aktiivista EU-vaikuttamista. Keskeisessä roolissa on valmisteilla oleva EU:n tietosuoja-asetus. EU-lainsäädännöllä on vaikutuksia myös mm. tienkäyttömaksujärjestelmän laajuuteen. Järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava sähköistä eurooppalaista tiemaksujärjestelmää (EETS) koskevia säädöksiä. Nämä säädökset rajaavat tiemaksujen keräämisessä käytettävää tekniikkaa sekä järjestelmän organisointia.

Työryhmä on pohtinut myös sitä, olisiko tienkäyttömaksu vero vai maksu. Tällä on vaikutusta mm. lainsäädäntöön, viranomaisten toimivaltaan ja tulojen käyttöön. Nykyisen käytännön ja tienkäyttömaksujärjestelmälle asetettujen tavoitteiden valossa tiemaksua olisi työryhmän mukaan lähtökohtaisesti pidettävä verona. Sitä maksaisi todennäköisesti ajoneuvon omistaja tai haltija ja maksullisuus koskisi koko maata halutuin porrastuksin. Erilaisten vapautusten ja huojennusten tarve arvioidaan, samoin se miten ulkomaiset ajoneuvot saataisiin järjestelmään mukaan.

Jos tienkäyttömaksu tulisi osittain tai kokonaan nykyisten liikenteen verojen tilalle, ratkaistavaksi tulisivat myös siirtymäajan järjestelyt.

Työryhmä on tässä vaiheessa selvittänyt tienkäyttömaksujärjestelmän lainsäädännöllisiä reunaehtoja. Yksityiskohtaisempia arvioita voidaan tehdä sitten kun päätökset järjestelmän mahdollisesta käyttöönotosta ja teknologiasta on tehty.

Työryhmä on kartoittanut kansainvälisesti tienkäyttömaksujärjestelmien mahdollisuuksia ja vaikutuksia ja kuulee tammikuussa 2013 pidettävässä teknologiaseminaarissa järjestelmätoimittajia. Työryhmän työ jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka.

Lisätietoa työryhmästä ja sen tekemistä selvityksistä löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.lvm.fi/tulevaisuuden-liikenne

Lisätietoja:
Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Mikael Nyberg, p. 0295 34 2474 (lainsäädäntö ja tietosuoja)
Liikenneneuvos Tuomo Suvanto, p. 0295 34 2403 (työryhmä, vaikutukset)
Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto, p. 0295 34 2639 (teknologia)