Takaisin

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Suomen hallituksen ehdokas tietoturvaviraston johtoon

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Suomen hallituksen ehdokas tietoturvaviraston johtoon

Tiedote 17.03.2004 00.00 fi

Suomen hallituksen tavoitteena on, että tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio valittaisiin Euroopan unioniin perustettavan verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajaksi. Reijo Aarniota pidetään erittäin vahvana ehdokkaana, sillä Aarnio on hyvin tunnettu ja arvostettu asiantuntija, johtaja ja mielipidevaikuttaja tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä Euroopan laajuisesti.

Euroopan unionin viestintäministerit sopivat verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta marraskuussa 2003. Viraston tavoitteena on lisätä yhteisön ja jäsenvaltioiden valmiutta torjua tietoturvaongelmia. Viraston sijoituspaikaksi on sovittu Kreikka.

Reijo Aarnio (48) on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Hän on toiminut tietosuojavaltuutettuna marraskuusta 1997 lähtien. Tietosuojavaltuutettu johtaa tietosuojavaltuutetun toimistoa. Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on ohjata ja valvoa henkilötietojen käsittelyä kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Aikaisemmin Aarnio on työskennellyt erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Asiakastieto Oy:ssä ja Tietoperintä Oy:ssä.

Aarnio on jäsenenä kansallisessa tietoturvallisuusasioiden neuvottelukunnassa, sähköisen viestinnän neuvottelukunnassa ja monissa muissa julkishallinnon toimielimissä. Kansainvälisesti Aarnio toimii mm. Euroopan unionin tietosuojavaltuutettujen toimielimessä, Schengenin tietojärjestelmän valvontaelimessä ja Europolin tietojärjestelmän muutoksenhakuelimessä.

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto aloittaa käytännön toimintansa aikaisintaan kuluvan vuoden loppupuolella. Virasto tulee työllistämään noin 30 henkilöä ja sen toimikauden (2004-2008) budjetti on noin 33 miljoonaa euroa.

Pääjohtajan paikka tulee hakuun maaliskuun aikana kun Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamista koskeva asetusehdotus julkistetaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Pääjohtajan valitsee viraston johtokunta. Suomea johtokunnassa edustaa viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriöstä.