null Tietoturvavaatimukset kaikille sähköisille palveluille?

Tietoturvavaatimukset kaikille sähköisille palveluille?

Uutinen 07.02.2013 13.26 fi

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru haluaa selvittää, voitaisiinko yritysten velvollisuutta ilmoittaa tietoturvaloukkauksista asiakkaille ja tietoturvaviranomaiselle (CERT) laajentaa. Kiurun mukaan olisi harkittava, tulisiko lainsäädäntö ulottaa teleyritysten lisäksi koskemaan myös muita keskeisiä toimijoita, esimerkiksi pankkeja.

- Nykylainsäädännössä on selvä puute, että vain teleyrityksillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa tietoverkkoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista. Olisi vähintäänkin selvittämisen arvoinen kysymys, tulisiko myös muut toimijat velvoittaa samaan, Kiuru toteaa.

Kiuru puhui aiheesta liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä seminaarissa 7. helmikuuta.