null Tietoyhteiskuntakaaren muutos vahvistettiin

Tietoyhteiskuntakaaren muutos vahvistettiin

Uutinen 16.06.2016 13.44 fi

Tietoyhteiskuntakaarta muutetaan tietyiltä osin. Muutokset liittyvät pääasiallisesti EU-direktiivien ja -asetusten täytäntöönpanoon.

Hallitus esitti tietoyhteiskuntakaaren muutoksen vahvistamista 16. kesäkuuta. Laki tulee voimaan 20. kesäkuuta.

Muutokset tukevat hallitusohjelman mukaisia tavoitteita kilpailukyvyn edistämisestä, digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisesta sekä sääntelyn sujuvoittamisesta.

Lakimuutoksella pannaan muun ohessa voimaan radiolaitedirektiivi. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin alueella käyttöön otettavat ja markkinoille saatettavat radiolaitteet ovat turvallisia, käyttävät radiotaajuuksia tehokkaasti ja tukevat radiotaajuuksien tehokasta käyttöä haitallisten häiriöiden välttämiseksi.

Verkkoneutraliteetin osalta kumotaan marraskuussa 2015 voimaan tulleen EU-asetuksen kanssa päällekkäiset kansalliset säännökset. Suoraan sovellettava asetus on pääpiirteittäin samansuuntainen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön kanssa, mutta se tuo joitakin muutoksia teleyritysten toimintaan ja palveluntarjoajien ja käyttäjien asemaan. Lisäksi tietoyhteiskuntakaareen lisätään tarvittavat kansalliset säännökset asetuksen valvonnasta ja seuraamuksista.

Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että oikeutta käsitellä ja hyödyntää radioviestinnän anonymisoituja välitystietoja laajennetaan nykyisestä. Muutoksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudenlaisille tietoa hyödyntäville liiketoimintamalleille. Muutokset toteutetaan rajattuna kokeiluna, joka on voimassa viisi vuotta.