Tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä kevennetään

Tiedote 28.06.2017 12.34 fi sv

Media- ja telealan toimintaedellytyksiä parannetaan muuttamalla tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Muutokset koskevat mm. televisio-ohjelmistojen eurooppalaisuusvaatimusta sekä tv- ja radiovalvontamaksuja. Yksittäisiä tietoyhteiskuntakaaren normeja ehdotetaan myös kumottaviksi.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 28. kesäkuuta. Esitys on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Radio- ja televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä tarkennetaan. Ohjelmistotoimilupaa ei ehdotuksen mukaan enää myönnettäisi, jos on perusteltu syy epäillä, että hakija rikkoo arpajaislain rahapelien markkinointia koskevia säännöksiä, kuvaohjelmalain lapsille haitallisten ohjelmien lähettämisaikaa koskevia säännöksiä tai syyllistyy rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Samoin perustein voitaisiin jatkossa myös peruuttaa ohjelmistotoimilupa.

Televisio-ohjelmien saavutettavuus näkö- ja kuulorajoitteisille katsojille varmistettaisiin jatkossa siten, että ääni- ja tekstityspalvelu olisi liitettävä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmistojen ja kaupallisten yleisen edun ohjelmistojen lisäksi myös sellaisiin valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin ohjelmistoihin, jotka palvelevat useita eri yleisöryhmiä. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin niistä ohjelmistoista, joita velvoite koskisi.

Tietoyhteiskuntakaaressa on säädetty televisiotoiminnan ohjelmistojen eurooppalaisuusosuudesta. Eurooppalaisille ohjelmille on varattava yli puolet vuosittaisesta lähetysajasta, mutta tätä vaatimusta joustavoitettaisiin asiaa koskevan direktiivin sallimissa puitteissa.

Radiomainosten lähetysajan enimmäismäärästä luovuttaisiin kokonaan. Radiomainokset olisi kuitenkin edelleen erotettava radio-ohjelmista äänitunnuksella tai muulla selkeällä tavalla.

Kaupallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä helpotettaisiin alentamalla niiden Viestintävirastolle maksamaa televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua. Ylen vastaavaa maksua puolestaan korotettaisiin. Ehdotettu muutos on tarpeen, sillä Viestintäviraston valvontatehtävät ovat Yleisradion osalta merkittävästi lisääntyneet vuoden 2013 alussa voimaan tulleiden Yleisradio-lain muutosten yhteydessä. Kaupallisten televisio- ja radiotoimijoiden osalta valvontatehtävät ovat puolestaan viime vuosina vähentyneet.

Tietoyhteiskuntakaaren muutokset parantaisivat myös teleyritysten toimintaedellytyksiä. Päätelaitteen ja liittymän kytkykauppaa koskevat säännökset on tarkoitus kumota tarpeettomina.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ministeri Berner: Sujuva lainsäädäntö mahdollistaa hyvät toimintaedellytykset

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa, että keskustelua tietoyhteiskuntakaaren uudistamisesta jatketaan alan toimijoiden kanssa.

- Vaikka viestintäpuolen lainsäädäntö on esimerkiksi moniin liikennelakeihin verrattuna suhteellisen uutta, on tärkeää että myös sitä tarkastellaan ja sujuvoitetaan säännöllisesti. Sekä media- että televiestintäala ovat suuressa murroksessa ja lainsäädännöllä voimme luoda mahdollisimman hyvät edellytykset sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön ja kansainväliseen kilpailuun. Toimivat markkinat takaavat käyttäjille parhaiten laadukkaat, edulliset ja helposti saavutettavat palvelut, sanoo Berner.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Laura Eiro, p. 0295 34 2668, Twitter @EiroLaura

neuvotteleva virkamies Tanja Müller, p. 0295 34 2071