Tietoyhteiskuntakaari kuluttajalle tärkeä

Tiedote 30.01.2014 13.33 fi sv

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen on erittäin tyytyväinen, että sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön uudistuksesta on syntynyt yhteisymmärrys ja hanke etenee eduskunnan käsittelyyn.

- On erinomaista, että hanke etenee. Tietoyhteiskuntakaari on arkea helpottava lakikokonaisuus, sillä se sisältää erityisesti kuluttajan näkökulmasta tärkeitä parannuksia muun muassa kuluttajansuojaan, asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen toteaa.

- Tietoyhteiskuntakaaren ehdotetut säännökset parantaisivat kuluttajan asemaa muun muassa sopimusehtojen ja palvelujen toimivuuden ja mahdollisten korvausten näkökulmasta. Oleellista on myös teleyrityksen ja palvelun tarjoajan yhteisvastuu silloin kun matkapuhelimella maksettujen tuotteiden kauppa ei toteudu sovitun mukaisesti, avaa ministeri Viitanen lain konkreettista sisältöä.

Yksittäisten parannusten lisäksi uusien säännösten avulla on tarkoitus edistää kilpailua, mikä näkyisi parempina ja edullisempina tuotteina ja palveluina niin kuluttajille kuin yritysasiakkaille.

Ministeri Viitanen pitää hyvänä myös sitä, että kansalaisen yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa koskevia säännöksiä päivitetään.

- Pidän tärkeänä sitä, että yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen koskee koko viestintäketjua, palvelun tarjoajasta sen käyttäjään, ministeri Viitanen sanoo.

- Iso muutos entiseen on se, että Tietoyhteiskuntakaari ulottuisi suomalaisten käyttäjien osalta koskemaan myös kansainvälisiä toimijoita ja kattaisi myös sosiaalisen median sisällä välitettyjä luottamuksellisia viestejä.

Lisätietoja

erityisavustaja Antton Rönnholm, p. 0295 34 2676