Tietoyhteiskuntakaari - sateenvarjo sähköisen viestinnän säännöksille

Uutinen 04.04.2013 12.14 fi sv

Sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistus eli tietoyhteiskuntakaari on edennyt lausuntovaiheeseen. Hankkeessa ajantasaistetaan ja yhdenmukaistetaan sähköistä viestintää koskevat säännökset. Ministeri Krista Kiuru pitää tärkeänä, että palvelujen käyttäjän asemasta pidetään uudistuksessa monin tavoin huolta.

Yksityisille ja yrityksille tietoyhteiskuntakaari tuo useita palvelujen käyttäjän asemaa parantavia elementtejä. Ehdotetut muutokset koskevat muun muassa tietoturvaa, yksityisyyden suojaa, hinnoittelun kohtuullisuutta ja turvallisempaa sähköisten palvelujen ostamista.

- Tietoyhteiskuntakaari on hanke, jossa on haluttu pitää erityistä huolta valmistelun avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Toimiala on ollut mukana valmistelussa ja vuorovaikutus jatkuu myös lausuntokierroksen jälkeen. Toivomme näkemyksiä myös kansalaisilta, Kiuru toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää luonnoksesta lausuntoja 13.5. mennessä.