Tietoyhteiskuntakaari voimaan ensi vuoden alussa

Uutinen 06.11.2014 14.19 fi sv en

at-näppäin (Kuva: Rodeo)

Sähköistä viestintää sääntelevällä tietoyhteiskuntakaarella varmistetaan, että Suomessa on toimintavarmat viestintäverkot ja valtakunnallisesti tarjolla laadukkaita ja kohtuuhintaisia sähköisen viestinnän peruspalveluja.

Kansalaisen arjessa tietoyhteiskuntakaaren säännökset ilmenevät kuluttajansuojan ja viestinnän tietoturvan parantumisena. Toimialalle lain vaikutukset näkyvät yksinkertaisempina lupajärjestelyinä ja tasapuolisempina markkinoina.

Hallitus hyväksyi uudistetun sähköistä viestintää sääntelevän lain, tietoyhteiskuntakaaren, sisällön 6. marraskuuta 2014. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 7. marraskuuta ja lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1. tammikuuta 2015.

Sähköistä viestintää koskeva lakiuudistus perustuu vuoden 2011 hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituksen on tuettava digitaalisten palvelujen tarjontaa selkeyttämällä sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietoyhteiskuntakaari valmisteltiin poikkeuksellisen avoimesti viranomaisten ja sidosryhmien laajalla yhteistyöllä.