Tietoyhteiskuntastrategia kansalaisten kommentoitavaksi

Tiedote 09.09.2010 10.00 fi

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta pyytää kansalaisilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä palautetta uuden kansallisen tietoyhteiskuntastrategian luonnoksesta. Luonnos on kirjoitettu yhteistyössä asiantuntijoiden ja kansalaisten kanssa.

Strategian keskeinen sisältö on tiedon ja palvelujen saatavuuden edistäminen siten, että kaikki pystyvät käyttämään niitä hyödykseen.

Strategia valmistuu marraskuussa. Samaan aikaan annetaan asiasta eduskunnalle selonteko.

Strategian tarkoituksena on osoittaa linjat ja toimet tietoyhteiskunnan kehittämiseen lähivuosille. Painopistettä on siirretty teknisistä ja hallinnollisista rakenteista yhä voimakkaammin kansalaisten ja yritysten toiminnan suuntaan. Keskeistä on tuottavuuden kasvattaminen yhteiskunnassa uusia digitaalisia toimintatapoja omaksumalla.

Tavoitteissa korostetaan palvelujen käytettävyyttä, kansalaisten taitoja ja tiedon avoimuutta. Lisäksi haetaan ratkaisuja kestävään kehitykseen ja väestön ikääntymiseen tietoteknologian hyödyntämisen näkökulmasta.

Jotta tieto lisäisi tuottavuutta ja innovatiivisia palveluja, on julkisen tiedon oltava käytettävissä ja jalostettavissa. Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet tulee päivittää vastaamaan digitaalisen yhteiskunnan vaatimuksia.

Ikääntyvän väestön erityistarpeet otetaan huomioon tietoyhteiskunnassa. Ikääntyneille tarjotaan tukea ja neuvontaa sähköisten palvelujen käytössä, mutta lisäksi heidän kokemuksensa tulisi ottaa käyttöön entistä paremmin.

Ympäristöä säästävän elämäntavan edistämisessä tietoteknologian rooli tulee kasvamaan. Esimerkiksi sähkönkulutusta pystytään ohjaamaan hajauttamalla tuotantoa älykkäissä energiaverkoissa. Strategiassa tuodaan esille tieto- ja viestintätekniikan keinoja, jotka auttavat ekologisissa valinnoissa.

Kansallisen strategian painotuksissa huomioidaan myös EU:n digitaalistrategia, jossa keskeisellä sijalla on digitaalisten sisämarkkinoiden luominen. EU:n laajuiset markkinat avaavat kansalaisille yhä monipuolisemman palvelujen, sisältöjen ja tavaroiden tarjonnan. Suomalaisille yrityksille yhteismarkkinat tarjoavat uusia kasvumahdollisuuksia.

Strategialuonnos löytyy arjentietoyhteiskunta.fi-sivustolta. Sitä voi kommentoida myös Arjen tietoyhteiskunnan Facebook-sivuilla ja otakantaa.fi-palvelussa 15.9.2010 asti.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Taru Rastas, puh. 09 160 28617 tai 040 715 5075