null Tieverkon korjausvelka ei enää kasva

Tieverkon korjausvelka ei enää kasva

Uutinen 16.08.2017 11.07 fi

Kuva: Rodeo, Juha Tuomi

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen tarkoitettu 600 miljoonan euron lisäraha vaikutti jo ensimmäisenä vuonna. Vuosina 2016–2019 rahoituksen turvin korjataan väyliä, jotka palvelevat työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän kuljetuksia ja parantavat liikenneturvallisuutta. Korjausvelkaohjelman toteuttaminen on lähtenyt tehokkaasti käyntiin ja vuonna 2016 töitä tehtiin jo 90 kohteessa.

- Toteutettavia hankkeita on ollut laajasti ympäri Suomea ja ne perustuvat aidosti niihin tarpeisiin, joita liikenneverkon käyttäjillä, kuten elinkeinoelämällä on ollut. Korjaushankkeet ovat työllistäneet erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ympäri Suomen. Lisäksi on saatu käyntiin useita älykkään väyläomaisuuden kehittämishankkeita, joilla tuetaan uusien liikenteen palveluiden syntymistä ja liikenteen sujuvuutta, kommentoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin valtion teiden, ratojen ja vesiväylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Korjausvelka on tällä hetkellä 2,5 miljardia euroa.