null Tilaajan vastuu kuljetusten turvallisuudesta kasvaa lokakuussa

Tilaajan vastuu kuljetusten turvallisuudesta kasvaa lokakuussa

Tiedote 31.05.2006 16.40 fi

Kuljetuksen tilaajille ja muille kuljetusketjun osapuolille tulee lokakuun alussa lisää vastuuta kuljetusten turvallisuudesta.

Vastuuta ajoaikojen noudattamisesta annetaan kuljettajan ja työnantajan lisäksi muulle sellaiselle henkilölle, joka tosiasiallisesti määrää kuljetuksen aikataulusta. Ajoneuvon oikeasta kuormaamisesta ja kuorman sitomisesta vastaa se, joka tekee kuorman tai antaa ohjeita kuormaamisesta.

Lisäksi työantajien tulee huolehtia siitä, että kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat henkilöt tuntevat riittävän hyvin työtehtäviään koskevat kuormaukseen liittyvät säännökset.

Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista 31. toukokuuta. Laki tulee voimaan 1. lokakuuta 2006.

Muutokset koskevat kaupallisia kuljetuksia. Vaarallisten aineiden kuljetukseen ei puututtu, koska niissä on jo kattava vastuunjakojärjestelmä.

Kuljetuksen toimeksiantaja tai muu kuljetussopimuksen osapuoli on vastuussa ajoaikojen noudattamatta jättämisestä, jos on ennakolta selvää, että aikataulu on laadittu liian tiukaksi. Kuljetusyrityksellä säilyy vastuu siitä, kuinka montaa kuljettajaa käytetään ja miten paljon muuta ajoa kuljettajalla on aiemmin ollut.

Lainmuutoksen myötä muukin henkilö kuin kuljettaja vastaa siitä, mitä on kuormaamisessa tehnyt. Vastuuta ei kuitenkaan sälytetä esimerkiksi tavaran kantajalle, trukin kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka vain siirtää tavaran kuormatilaan.

Kuljettajan vastuuta ei poisteta, mutta sitä tarkennetaan niihin tilanteisiin, joihin hän on voinut vaikuttaa. Kuljettajan on ennen matkan alkamista mahdollisuuksiensa mukaan aina tarkastettava, että kuorma on sidottu ja kiinnitetty oikein.

Kuljetusyrityksen vastuulla on se, että ajoneuvossa on kuorman sitomiseen tarvittavat välineet ja ajoneuvo soveltuu muutenkin turvallisuudeltaan tehtävään.


Lisätietoja

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488