null Tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör fick 21 sökande

Tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör fick 21 sökande

Tiedote 12.10.2010 15.03 fi sv

Kommunikationsministeriet har mottagit 21 ansökningar till tjänsten som generaldirektör för Kommunikationsverket. Ansökningstiden till tjänsten gick ut den 8 oktober 2010.

De sökande är:

biträdande direktör Martin Andersson, Kommunikationsverket
industrirådet Antti Joensuu, arbets- och näringsministeriet
konsultativa tjänstemannen Mikael Kiviniemi, finansministeriet
forskningsdirektör Tatu Koljonen, VTT
konsultativa tjänstemannen Maarit Laakso-Eräkallio, inrikesministeriet
direktör Timo Lehtimäki, Kommunikationsverket
överdirektör Eero Mantere, Patent- och registerstyrelsen
konsultativa tjänstemannen Mika Mäkilä, kommunikationsministeriet
regeringsrådet Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet
kommunikationsrådet Kari Ojala, kommunikationsministeriet
teknologispecialist Veli-Pekka Ollikainen, TEKES
tf programdirektör Olli Pitkänen, Forskningsinstitutet för informationsteknologi HIIT
direktör Petri Pöyhönen, Nokia Siemens Networks
överlärare Ville Saarikoski, yrkeshögskolan Laurea
överdirektör Asta Sihvonen-Punkka, Energimarknadsverket
filosofie doktor Göran Schultz
direktör Martti Virtanen, Konkurrensverket

Fyra sökande vill inte ha sitt namn i offentligheten.

Tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör är tidsbegränsad. Tjänsteperioden är fem år. Kommunikationsverkets tidigare generaldirektör Rauni Hagman har övergått till tjänsten som generaldirektör för Patent- och registerstyrelsen.

Ytterligare information
kanslichef Harri Pursiainen, tfn 09 160 28389 eller 0500 787 742