Takaisin

Trafiikki-museoille ministeriön tukea

Trafiikki-museoille ministeriön tukea

Tiedote 05.07.2004 09.42 fi

Liikenne- ja viestintämuseoiden uusimuotoinen Trafiikki-yhteistyö saa ministeriöltä tukea 80 000 euroa. Museoketju järjestää yhdessä näyttelyitä ja hoitaa tiedotusta, markkinointia ja museokauppatoimintaa.

Trafiikki-museot-yhdistykseen kuuluvat Lahden radio- ja tv-museo, Mobilia, Postimuseo, Ilmailumuseo, Merimuseo ja Rautatiemuseo. Museo ovat tiivistäneet yhteistyötään voidakseen paremmin kehittää toimintaansa ja lisätä kiinnostavuuttaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lisäksi myöntänyt tukea yksittäisten museoiden rakennus- ja muille investoinneille. Museotuki on yhteensä 505 000 euroa. Liikennealan muita yhteisöjä ministeriö tukee 34 000 eurolla.

Eniten avustusta saa Kangasalalla toimiva Mobilia, jonka hankkeita tuetaan 150 000 eurolla. Uudenkaupungin Automuseon kokoelmatilojen rakentamista avustetaan 60 000 eurolla ja Lahdessa sijaitsevan radio- ja tv-museon korjaustöitä 50 000 eurolla.

Ministeriö avustaa Vega-purjelaivan entisöintiä Pietarsaaressa 40 000 eurolla ja Rautatiemuseon korjaustöitä Hyvinkäällä 33 000 eurolla. Museorautatieyhdistys Jokioisilla saa 32 000 euroa Minkiö-Humppila -rataosan viimeistelytöihin ja matkustajavaunun kunnostamiseen.

Valtakunnallisen Viestimuseon kunnostus Riihimäellä saa avustusta 20 000 euroa.
Oulun Seudun Mobilisteille ja Suomen Ilmailumuseosäätiölle Vantaalla on molemmille osoitettu 10 000 euroa tukea.

Muut museoavustuksien saajat ovat Saimaan Kanavamuseo Lappeenrannassa (5000 euroa), Helsingin Automuseo (4000 euroa), Haapamäen Museoveturiyhdistys (4000 euroa), Keitele-Museo Suolahdessa (3000 euroa), Loviisan merenkulkumuseo (2000 euroa) ja Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat Oulussa (2000 euroa).

Liikennealan yhteisöistä eniten tukea saa Pohjoismaiden tietoteknillisen liiton Suomen osasto, jolle ministeriö on myöntänyt 10 000 euroa. Muita tukea saavia yhteisöjä ovat Liikennesuunnittelun seura Helsingissä (5000 euroa), Suomen autohistoriallinen seura Helsingissä (4000 euroa), Porvoon museorautatie (4000 euroa), Pasilan konepajan perinneyhdistys (3000 euroa), Suomen vesitieyhdistys Kuusankoskella (3000 euroa), Pro Rautatie Helsingissä (3000 euroa) ja Suomen liikenneliitto Helsingissä (2000 euroa).

Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää vuosittain avustusta liikenne- ja viestintäalan museoille ja yhteisöille.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Olli Planting, puh. (09) 160 28488
tiedotusjohtaja Katariina Kivistö (Trafiikki), puh. 0400 502 128