null Trafikministern bad om en utredning av tågproblemen

Trafikministern bad om en utredning av tågproblemen

Tiedote 21.08.2007 16.25 sv

Trafikminister Anu Vehviläinen ber VR och Banförvaltningscentralen om en utredning av varför tågen är försenade. Ur utredningen bör framgå på vad problemen beror och vilka åtgärder VR och Banförvaltningscentralen tänker vidta för att minska dem. Särskilt problem med anknytning till datasystemen verkar vara allmänna i tågtrafiken.

VR och Banförvaltningscentralen bör utföra utredningarna före mitten av september.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 058 1030
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260