null Trafikministrar diskuterade klimatförändringen

Trafikministrar diskuterade klimatförändringen

Tiedote 05.09.2007 14.34 sv

De nordiska och baltiska trafikministrarna samlades till möte i Joensuu den 4-5 september. Mötets huvudtema var trafikpolitikens roll för att hejda klimatförändringen.

Hållbar mobilitet, bättre trafikledningssystem och ett ekonomiskt körsätt är viktiga verktyg för att dämpa klimatförändringen. Också ekonomiska styrmedel såsom skatter och avgifter bör övervägas.

Frågan om biobränslen väckte ett livligt åsiktsutbyte. Enligt ministrarna gäller det att se till att de alternativa bränslena är en kostnadseffektiv och hållbar lösning under hela deras livscykel.

I sitt inledningsanförande sade Jack Short, generalsekreterare för Internationella transportforumet (ITF), att en minskning av förorenande utsläpp från trafiken kräver dels effektivt utnyttjad teknik, dels en attitydförändring bland bilisterna. Han uppmanade ministrarna att fundera bl.a. på vilket sätt människorna kan fås att acceptera bilar med mindre motoreffekt än för närvarande. I detta avseende efterlyste han ett nära samarbete mellan regeringarna och bilindustrin.

Klimatförändringen är Internationella transportforumets tema för 2008. Ämnet dryftas i detalj vid ett ministermöte med deltagare från över 50 länder i Leipzig i maj.

Ministrarna diskuterade också främjandet av tillgängligheten i trafiken. Möjligheter till rörlighet för personer med funktionsnedsättning och äldre personer, Inge Ovesen, generalsekreterare för Nordiska handikappolitiska rådet.

Mötet leddes av trafikminister Anu Vehviläinen.

- Det var mycket nyttigt att få höra, vilka metoder våra grannländer har valt för att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Metodarsenalen varierar från land till land.

- Exempelvis Sverige och Norge har ställt tuffa energi-, klimat- och trafikpolitiska mål och de har redan inlett åtgärder för att nå dem. I Finland tar vi ställning till lämpliga åtgärder i samband med beredningen av den trafikpolitiska redogörelsen.

Deltagarna på mötet i Joensuu var trafikministrar från sju länder och landskapet Åland. Norge företräddes av statssekreteraren vid Samferdseldepartementet. Trafikministermötet hölls i Finland, eftersom Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2007. Finland är likaså ordförande för Internationella transportforumet till maj 2008.Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260
konsultative tjänstemannen Kaj-Peter Mattsson, tfn 040 548 3447