Trafin kyselytutkimus: Kansalaiset pääosin tyytyväisiä taksipalvelujen laatuun

Uutinen 07.11.2018 13.43 fi

Taksi Helsingissä (Kuva: Shutterstock/Aleksei Andreev)

Kansalaiset tuntevat liikennepalvelulain taksialalle tuomat muutokset ja he ovat palvelun laatuun pääosin tyytyväisiä. Hintatasoa pidetään kohtuullisena. Nämä tiedot selviävät Trafin kansalaisille suunnatun kyselytutkimuksen ennakkotiedoista, jotka julkaistiin 7.11.2018.

Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on ollut mahdollistaa kansalaisille hyvät ja joustavat liikenteen palvelut. Lakiin sisältyvän taksiuudistuksen tarkoituksena on helpottaa alalle tuloa ja lisätä näin taksipalvelujen tarjontaa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen nyt saatuihin ennakkotietoihin kansalaisten näkemyksistä. Vastaajista lähes 90 % vastaajista oli tyytyväisiä taksipalvelun laatuun kokonaisuutena. Kansalaiset tunsivat liikennepalvelulain tuomat muutokset taksialalle hyvin, erityisesti taksia usein käyttävät.

- On selvää, että uuteen tilanteeseen sopeutuminen voi viedä aikaa ja siksi olenkin erityisen ilahtunut siitä, että näin iso osa vastaajista on tyytyväisiä taksipalveluihin. Taksien saatavuus paranee koko ajan ja uusia yrittäjiä tulee alalle, sanoo ministeri Berner.

Taksien hintatasoa pidetään tutkimuksen mukaan pääasiassa kohtuullisena. Kyselyyn vastanneista kaksi kolmesta koki saaneensa tarvittavan tiedon ja pystyneensä muodostamaan kuvan taksimatkan kokonaishinnasta ennen matkaa.

Tilastokeskuksen mukaan taksimatkojen kuluttajahinnat ovat laskeneet lakimuutoksen jälkeen keskimäärin noin neljä prosenttia.

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on ollut mahdollistaa saumattomat, useasta eri liikennemuodosta muodostuvat matkaketjut. Trafin kyselyn mukaan kansalaiset ovat kiinnostuneita tällaisista uudenlaisista liikkumisen palvelupaketeista, ne olivat tuttuja reilulle 40 prosentille vastaajista, pääkaupunkiseudulla yli 60 prosentille.

- Liikennepalvelulaki mahdollistaa liikenteen palvelujen kehittämisen aivan uudella tavalla ja pikkuhiljaa ne lisääntyvät ja tulevat kansalaisille tutuiksi. Tämä on tärkeä kehitysaskel myös maaseudun liikennepalvelujen turvaamisessa, toteaa Berner.

Erityisryhmien taksipalveluiden saatavuus, josta Kela ja kunnat vastaavat, on ollut esillä lakiuudistuksen jälkeen. Trafin kyselyssä selvitettiin myös taksipalveluita tarvitsevien erityisryhmien näkemyksiä uudistuksesta.

- Puolet erityisryhmien vastaajista oli tyytyväisiä taksipalveluiden laatuun kokonaisuutena, mutta toinen puoli ei. Tämä tulos on syytä ottaa vakavasti. Tilannetta on jo ryhdytty parantamaan ja mm. Kela on ryhtynyt toimiin taksipalvelun laadun varmistamiseksi, sanoo Berner.