Transportministrarna oroade över IMO:s svavelbestämmelser

Uutinen 16.09.2010 16.42 fi sv en

EU:s transportministrar samlades den 16 september 2010 till ett inofficiellt möte i Antwerpen. Vid mötet behandlades sjöfartens roll i trafiksystemen. Vid diskussionerna framkom också en oro över hur Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s skärpta svavelbestämmelser inverkar på verksamhetsförutsättningarna inom närsjöfarten.

"Ett flertal ministrar uttryckte sin oro över hur svavelbestämmelserna inverkar på kostnaderna. På basen av diskussionen verkar EU-länderna emellertid inte vara redo att ändra det beslut som gjorts inom IMO", bedömer trafikminister Anu Vehviläinen.