Tukea uusien alusten ympäristöystävällisyyteen

Tiedote 23.10.2014 11.11 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö julistaa haettavaksi avustukset ympäristönsuojelun tasoa parantaviin uudisalusinvestointeihin.

Haettavana on yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. Tukea voidaan myöntää uusien alusten rakentamiseen.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannukset, joita tarvitaan EU:n normeja korkeamman ympäristönsuojelun tason tai unionin normien puuttuessa korkeamman kansallisen ympäristönsuojelun tason saavuttamiseksi.

Avustukset maksetaan aluksen valmistumisen jälkeen vuoden 2016 loppuun mennessä. Koska valtion talousarviossa tarkoitukseen varattu määräraha on kolmen vuoden siirtomääräraha, investoinnit on saatava päätökseen eli aluksen tulee olla valmis viimeistään syyskuussa 2016.

Hakuaika päättyy 21.11.2014.

Lisätietoja

ylitarkastaja Tanja Müller 0295 34 2071