null Tulevaisuuskatsauksen valmistelu sai joukot liikkeelle

Tulevaisuuskatsauksen valmistelu sai joukot liikkeelle

Uutinen 23.06.2014 09.09 fi

Maapallo ja ihmisiä (Kuva: Rodeo)

Liikenteen ja viestinnän tulevaisuuteen halutaan vaikuttaa. Liikenne- ja viestintäministeriö sai noin 450 kommenttia ja toimenpide-ehdotusta tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistoon, joka oli avoimesti verkossa kommentoitavana toukokuussa 2014.

Tausta-aineiston sisältö parani olennaisesti annettujen kommenttia myötä. Kommentointiin osallistuivat ministeriölle tuttujen sidosryhmien lisäksi kansalaiset ja eri asioiden harrastajat. Tulevaisuuskatsauksen wiki-sivustolla käytiin liki 6000 kertaa. Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää lämpimästi kaikkia kommentointiin osallistuneita. Valmis tausta-aineisto on nyt julkaistu, ja se löytyy wikistä ja perinteisenä julkaisuna ministeriön verkkosivuilta.

Ministeriöt laativat valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta tulevaisuuskatsaukset puolueiden käyttöön hallitusneuvotteluita varten. Nyt valmistuneen tausta-aineiston pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee oman hallinnonalansa tulevaisuuskatsauksen. Kaikkien ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset julkaistaan syyskuussa 2014.

Tausta-aineistossa esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisuehdotukset eivät ole ministeriön kantoja liikenne- ja viestintäpolitiikan ongelmiin. Tulevaisuuskatsausta ei käsitellä poliittisesti eivätkä ministerit ole osallistuneet sen valmisteluun.