Takaisin

Tutkimus matkaviestinverkkojen tulevaisuudesta: Matkaviestinnän kannattavuus laskee – ulkomainen omistus kasvanee

Tutkimus matkaviestinverkkojen tulevaisuudesta: Matkaviestinnän kannattavuus laskee – ulkomainen omistus kasvanee

Tiedote 16.05.2005 15.31 fi


Matkaviestinnän operaattori- ja verkkorakenne on todennäköisesti muuttumassa Suomessa. Verkkoja yhdistellään joko kansallisesti tai kansainvälisesti lähivuosina. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt tutkimuksen matkaviestintäverkkojen ja matkaviestintätoimialan tulevaisuudennäkymistä.

Markkinoiden suurin kasvuvaihe on ohitettu ja verkkoliiketoimintojen yhdistäminen on todennäköistä. Suomalaiset matkaviestinverkot ovat selvityksen mukaan pieniä mutta kehittyneitä, joten ne ovat sopivia täydennys- ja lisäarvo-osia.

Selvityksessä hahmoteltiin mahdollisia matkaviestinnän markkinoiden tulevaisuuden malleja. Nykyinen kolmen verkon malli tuskin kestää, jos hintakilpailu jatkuu nykyisellään.
Todennäköistä on ulkomaisen omistuksen kasvu Suomen matkaviestinmarkkinoilla.

Tutkimuksessa esitetään kolme vaihtoehtoa matkaviestinnän verkkorakenteelle. Suomessa voi säilyä kolme tasavahvaa verkkoa kuten nykyisin, jos hintojen lasku vähitellen tasaantuu ja matkaviestinverkkoja aletaan käyttää enemmän lisäarvoa tuottaviin palveluihin hyödyntäen dataliikennettä.

Jos hinnat alenevat jatkuvasti, yksi kolmesta verkosta todennäköisesti keskittyy vain peruspalveluihin ja kaksi säilyy täyden palvelun verkkona. Verkkorakenne voi myös pirstoutua, jos hintakilpailu jatkuu rajuna. Silloin Suomessa voisi olla kaksi valtakunnallista ja useita erityismarkkinoille erikoistuvia verkko-operaattoreita.

Selvityksessä hahmotellaan millaisia vaikutuksia kullakin tilanteella olisi palvelujen saatavuuden ja kuluttajan kannalta, alan keskinäiseen kilpailuun, alan osaamiseen ja kansantalouteen.Matkaviestinverkkojen tulevaisuus. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 40/2005. Myynti Edita Oyj, p. 0204 5005; tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta, p. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi. Julkaisu on pdf-muodossa ministeriön Internet-sivuilla www.mintc.fi


Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725, 0400 812 509
tutkija Mikael Åkermarck, puh. (09) 160 28396, 0400 533 847