Tv- ja radiotoimijoiden määräysvallan muutokset tiukempaan tarkasteluun

Tiedote 22.12.2005 14.09 fi

Televisio- ja radiotoimijoiden on tuotava nykyistä useammin määräysvallan muutokset valtioneuvoston tarkasteltaviksi.

Hallitus esitti televisio- ja radiotoimintalain muutoksen vahvistamista 22. joulukuuta.
Uusittu laki tulee voimaan vuoden alusta.

Lakimuutoksella täsmennetään menettelyjä tapauksissa, joissa toiminta tai määräysvalta yhtiössä siirtyy toisiin käsiin. Televisio- tai radiotoimintaa varten myönnetty toimilupa raukeaa, jos toimiluvanhaltija siirtää sen toiselle.

Valtioneuvosto voi hyväksyä omistusjärjestelyjen takia tai muuten tapahtuvan määräysvallan muutoksen, jos toimiluvan myöntämisedellytykset täyttyvät ja yrittäjä jatkaa toimintaa toimilupaehtojen mukaan.

Lakimuutosta käsitellessään eduskunta edellytti, että ensi vuonna myönnettävien uusien radiotoimilupien toimilupamääräykset laaditaan niin, että ne ohjaavat tehokkaasti toimintaa ja että toimilupaehtojen valvontaa tehostetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö vie taajuusalueiden käyttösuunnitelman valtioneuvoston vahvistettavaksi tammikuun alkupuolella. Sen jälkeen se julistaa uudet radiotoimiluvat haettaviksi.

Valtioneuvosto päättää toimilupien myöntämisestä ja toimilupaehdoista kevään aikana.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601