Takaisin

Työaikadirektiivin käsittely EY-tuomioistuimessa käynnistyi

Työaikadirektiivin käsittely EY-tuomioistuimessa käynnistyi

Tiedote 06.02.2004 00.00 fi

Suomen nostamaa kannetta yrittäjäkuljettajien työajan sääntelystä käsiteltiin 5. helmikuuta Luxemburgin EY-tuomioistuimessa. Käsittely alkoi osapuolten suullisella kuulemisella.

EY:n julkisasiamiehen vastaus Suomen kanteeseen saadaan 30. maaliskuuta. Tuomioistuimen lopullinen päätös on odotettavissa muutaman kuukauden kuluttua lausunnosta.

Ammattiautoilijoiden työaikadirektiivi hyväksyttiin vuoden 2002 helmikuussa. Suomi haastoi EU:n neuvoston ja parlamentin EY-tuomioistuimeen, koska se katsoi, että direktiivi rikkoi itsenäisten kuljetusyrittäjien ammatinharjoittamisen vapautta.

Suomessa on paljon pieniä kuljetusyrittäjiä, joille direktiivin tuomat muutokset olisivat suuri kustannusrasite ja pykälää on myös hyvin vaikea valvoa. Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät ajo- ja lepoaikamääräykset koskevat jo nykyisellään omistajakuljettajia.

Jos Suomen kanne hylätään, uudet säännökset on mahdollisesti yrittäjäkuljettajien osalta laitettava voimaan vuonna 2009. Yrittäjäkuljettajien sisällyttäminen direktiiviin jää riippumaan komission tekemästä lisäselvityksestä, jossa kartoitetaan kunkin jäsenmaan kuljetusalan rakenne ja toimintaympäristö.

Suomen kanteen kanssa käsiteltiin samaan aikaan myös Espanjan kanne vastaavasta asiasta.

Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503