Takaisin

Työnantajan vastuu tavarankuljetuksissa kasvaa, koulutukseen lisää kilpailua

Työnantajan vastuu tavarankuljetuksissa kasvaa, koulutukseen lisää kilpailua

Tiedote 20.07.2006 13.38 fi

Työnantajan vastuu kuljettajan liikenneturvallisuusrikkomuksista kasvaa ja kilpailu yrittäjäkurssien järjestämisessä lisääntyy. Liikennelupiin tulee pieniä muutoksia.

Valtioneuvosto esitti kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevien lakien vahvistamista 20. heinäkuuta. Lait tulevat voimaan 1. syyskuuta. Taksi- ja bussiyrittäjien koulutus muuttuu ensi vuoden alusta.


Lisää vastuuta työnantajalle

Tavaraliikennelain muutoksella lisätään työnantajan vastuuta. Yrittäjältä voidaan peruuttaa ajoneuvokohtainen liikennelupa myös silloin, jos kuljettaja syyllistyy toistuviin ja vakaviin liikenneturvallisuutta vaarantaviin rikkomuksiin.

Laki alentaa muutoinkin liikenneluvan peruuttamisen kynnystä. Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti yhtiön liikenteestä vastaavan henkilön rikkomusten vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi työturvallisuutta, kirjanpitoa ja muita ammatin harjoittamista koskevien säännösten rikkominen.


Yrittäjäkoulutuksen järjestäminen vapautuu

Yrittäjäkoulutuksen järjestäminen vapautuu uuden lain myötä. Kursseja voivat järjestää kaikki, joilla on tarvittava ammattitaito ja resurssit. Uudistuksen odotetaan lisäävän kilpailua ja johtavan mahdollisesti koulutuksen halpenemiseen.

Koulutusta valvoo ja luvat myöntää jatkossa Ajoneuvohallintokeskus. Ajoneuvohallintokeskus myös järjestää kokeet ammatillisesta pätevyydestä.


Pienpakettikuljetukset
ilman liikennelupaa

Liikennelupaa eivät jatkossa tarvitse alle 2 000 kilon painoiset ajoneuvot. Nykyisin raja on 1 700 kiloa. Muutos vapauttaa joitakin pienpakettikuljetuksia luvanvaraisuudesta.

Lupaa ei tarvita kotihoidon kuljetuksiin yhden kunnan alueella elinkeinonharjoittajan omalla autolla eikä kunnan opetuspalveluihin, kuten ruokapalveluihin liittyviin kuljetuksiin myöskään silloin kun kunta on tilannut palvelun yksityiseltä.

Ilman liikennelupaa saa tehdä kuljetuksia, jos niiden kustannuksen osuus on enintään 30 prosenttia koko elinkeinotoiminnan suoranaisista kustannuksista tilikaudella. Myös kuljettajan työpanos lastaamisessa lasketaan kuljetusten osuuteen. Tämä tarkennus kiristää sääntöjä mm. muuttokuljetuksissa.

Liikennelupia, eli yhteisölupia, kotimaan liikennelupia sekä liikennetraktorilupia myöntävät edelleen lääninhallitukset.

Eduskunta edellytti lakimuutoksia käsitelleessään, että liikennetraktorin määritelmää ja asemaa kuljetuksissa selvitetään.


Harmaata taloutta hillitään

Uuden lain mukaan kuljetus voidaan keskeyttää, jos EU-säännösten mukainen kuljettajatodistus puuttuu. Kuljettajatodistus laillisesta työsuhteesta vaaditaan EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta kuorma-auton kuljettajalta, jonka työnantaja on EU/ETA-valtiosta.


Lisätietoja

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488