Työryhmä ehdottaa kohdennettujen viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmää

Tiedote 22.06.2009 15.49 fi sv

Tekstiviesteinä lähetettävien viranomaistiedotteiden käyttöä selvittänyt työryhmä esittää viranomaisten ja teleoperaattoreiden yhteisen viestinvälitysjärjestelmän rakentamista. Tarkoituksena on, että vaaran uhatessa tietoa voitaisiin välittää television ja radion lisäksi myös tietylle alueelle kohdennetuilla tekstiviesteillä. Kohdennetun viranomaistiedotteen tarkoituksena olisi antaa lisätietoja tai varoitus tilanteissa, joissa uhka ei ole välitön. Viranomaisten lähettämä tekstiviesti ei kuitenkaan olisi varsinainen hätätiedote.

Työryhmän kaavailujen mukaan Hätäkeskuslaitos huolehtisi käytännössä viestien lähetyksestä eri operaattoreiden verkkoja käyttäviin puhelimiin.

Järjestelmän kustannuksiksi työryhmä on arvioinut investointien osalta noin miljoona euroa ja vuosittaisten ylläpitokustannusten osalta noin 100.000 euroa. Nämä kustannukset ehdotetaan rahoitettavaksi huoltovarmuusrahastosta. Viestien lähettäjät vastaisivat lähettämisestä koituvista kustannuksista. Järjestelmän kautta tiedotteita voisi lähettää sekä kotimaahan että ulkomaille.

Työryhmä esittää, että hanke siirtyy seuraavaksi Viranomaistiedotuksen varmistusryhmän (VIRVA) valmisteluun. VIRVA - ryhmän johdolla sovitaan viranomaistoiminnan järjestelyistä.

Esityksen taustalla ovat kokemukset Aasian tsunami-katastrofista vuodelta 2004. Sen aikana kokeiltiin menetelmää, jonka avulla viranomaiset toimittivat alueella oleville suomalaisille onnettomuuteen liittyviä tiedotteita tekstiviesteinä.

Työryhmän raportti tiedotteen liitteenä osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:
turvallisuusjohtaja Rauli Parmes, p. 040 506 5266, etunimi.sukunimi@lvm.fi