Takaisin

Työryhmä ehdottaa kolmivuotista alkolukkokokeilua

Työryhmä ehdottaa kolmivuotista alkolukkokokeilua

Tiedote 29.01.2004 00.00 fi

Alkolukkoa ehdotetaan kokeiltavaksi Suomessa aikaisintaan vuoden 2005 alusta lähtien kolmen vuoden ajan. Kokeilun tavoitteena olisi löytää uusia keinoja rattijuopumuksen ja siihen liittyvien onnettomuuksien vähentämiseksi. Kansainvälisten kokemusten perusteella alkolukko estää tehokkaasti käyttöaikanaan rattijuopumusten uusimisen.

Kokeilun toteuttamista selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle torstaina 29. tammikuuta. Alkolukkokokeilu edellyttäisi erikseen säädettyä lakia sekä muutosta tieliikennelakiin.

Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan hengitysilmassa on alkoholia veren 0,2 promillen pitoisuutta vastaava määrä. Lisäksi kuljettajan on puhallettava laitteeseen satunnaisesti ajon aikana.

Alkolukko olisi vapaaehtoinen vaihtoehto rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta määrätylle ehdottomalle ajokiellolle. Kuljettajan olisi käytettävä alkolukkoa vuosi tai se aika, jonka hänelle määrätty yli vuoden mittainen ajokielto kestää.

Työryhmän esityksen mukaan laitteen käyttökustannuksista vastaisi kokeiluun osallistuva kuljettaja, mutta mietintö ei tältä osin ollut yksimielinen. Kustannusten arvioidaan olevan noin 150 euroa kuukaudessa. Eriävän mielipiteen jätti oikeusministeriön edustaja.

Alkolukon käyttöön liittyisi päihderiippuvuuden arviointiohjelma ja jatkoseuranta säännöllisine terveystarkastuksineen. Kokeiluun osallistuvalla henkilöllä olisi alkolukkoajokortti, joka oikeuttaisi kuljettamaan vain sitä ajoneuvoa, johon laite on asennettu.

Kaikki tiedot laitteen käytöstä kuten puhallusten määrät, alkoholipitoisuudet, kellonajat ja kiertämisyritykset tallentuvat alkolukon muistiin. Työryhmän ehdotuksen mukaan tiedot olisi käytävä purkamassa kahden kuukauden välein laitteen myyjän toimipisteessä tai katsastusasemalla. Tiedot koottaisiin ilman henkilötietoja laitevalmistajan rekisteriin, josta ne olisivat poliisin käytettävissä ja yhdistettävissä kuljettajan tietoihin.

Alkolukko on käytössä tai sitä kokeillaan Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Belgiassa, Espanjassa, Saksassa, Norjassa ja Iso-Britanniassa. Vuoden 2005 lopulla tai 2006 alussa alkolukkoa aletaan kokeilla myös Hollannissa.

Työryhmän mietintö lähetetään lausuntokierrokselle.

Alkolukkokokeilu. Alkolukkotyöryhmän mietintö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2/2004. Myynti Edita Oyj, puh. 0204 5005. Tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta puh. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi. Raportti on myös pdf-muodossa ministeriön Internet-sivuilla www.mintc.fi.


Lisätietoja

liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109
ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 160 28569 tai 0400 693 544