null Työryhmä ehdottaa tukea kaupallisen television uutistoiminnalle

Työryhmä ehdottaa tukea kaupallisen television uutistoiminnalle

Uutinen 01.03.2017 10.33 fi sv en

Televisio, uutiset (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että kaupallisen television uutistoiminnalle annettaisiin tukea. Ryhmä ehdottaa väliaikaista, kolmivuotista tukiohjelmaa, joka toimisi joko projektikohtaisesti tai määräytyisi tiettynä prosenttiosuutena uutis- ja ajankohtaissisältöjen tuottamisen kustannuksista. Tukea voitaisiin antaa yleisen edun ohjelmistotoimiluvan omaaville toimijoille, eli yleisen edun kanaville.

Työryhmä pitää väliaikaista tukea median monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta perusteltuna. Se olisi keino varmistaa, että laajan yleisön tavoittavaa, Yleisradiolle vaihtoehdon tarjoavaa television uutistoimintaa olisi jatkossakin vähintään yhtä paljon kuin nykyisin. Ryhmän mukaan on myös huomattava, että kaupallisen television uutis- ja ajankohtaissisältöjen yleisöt ovat osin erilaisia kuin Yleisradiolla.

Työryhmä luovutti työnsä loppuraportin liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille 1. maaliskuuta 2017.