Työryhmä: Internetin toimittava kaikissa oloissa

Uutinen 16.12.2009 16.09 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on selvittänyt, mitkä tieto- ja viestintäjärjestelmät ovat välttämättömiä ja miten niiden toimivuus tulisi turvata.

Internetistä on tullut välttämätön eli se kuuluu ns. kriittisiin infrastruktuureihin. Sen kautta saatavat elinkeinoelämän ja kansalaisten palvelut ovat elintärkeitä.

Suomessa tulisi panostaa yhä enemmän laajakaistan saatavuuteen, yleistymiseen ja laatuun. Työryhmän mukaan tämä tarkoittaa suurempia satsauksia kuituyhteyksiin.

Tele- ja sähkönjakeluyhtiöiden välistä yhteistyötä on edelleen lisättävä. Tämä koskee erityisesti häiriöiden selvittämistä ja verkkojen korjaamista. Mobiiliverkoissa tulisi harkita tavallisia kansalaisiakin palvelevaa ominaisuutta, jossa SIM-kortti toimii myös muiden operaattoreiden verkoissa, jos oma verkko on kaatunut.

Työryhmä huomauttaa, ettei valtionhallinnossa ole kriittisille tietojärjestelmille selvää vastuuorganisaatiota. Siksi tarvitaan välttämättä yksi paikka, jossa on tieto järjestelmistä, niiden toiminnasta sekä niistä vastaavista tahoista. Vain näin voidaan hallita kokonaisuutta kriisitilanteissa.