null Työryhmä: Kaapelitiedot yhteen tietopalveluun

Työryhmä: Kaapelitiedot yhteen tietopalveluun

Tiedote 08.09.2010 09.07 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että eri tahojen ylläpitämien maanalaisten johtojen ja kaapeleiden sijaintitiedot olisivat kootusti saatavilla yhteisessä tietopalvelussa.

Maanalaisten rakenteiden sijaintitieto on nykyisin hajanaista ja käytettävät karttapohjat vaihtelevat. Tulevaisuudessa sijaintitietojen tulisi olla saatavilla yhteisen rajapinnan kautta sähköisen paikkatieto- ja karttaportaalin kautta. Palvelun kehittäminen edellyttää että kaikki verkonhaltijat antaisivat maanalaisten verkostojen sijaintitiedot uuteen palveluun. Maanmittauslaitos voisi tuottaa pohjakartta-aineiston tietopalvelun tarjoajalle.

Tietopalvelun tarjoajaksi voitaisiin valita kaupallinen taho, joka kehittäisi palvelua työryhmän esittämän mallin mukaisesti. Jotta tietopalvelu saataisiin nopeasti käyttöön, olisi käytettävä hyödyksi jo olemassa olevat verkkotietojärjestelmät ja palvelukonseptit. Valtio voisi tulla tietopalveluja tarjoavaan yhtiöön määräysvaltaiseksi osakkeenomistajaksi tai yhtiöjärjestyksen määräyksellä voitaisiin varmistaa tärkeiden tietojen säilyminen kotimaisessa omistuksessa.

Kaapelitietojen hallinnan kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle keskiviikkona 8. syyskuuta.

Liikenneministeri asetti 9.2.2010 työryhmän selvittämään kaapeleiden sijaintitietojen hallintaa. Työryhmässä oli ministeriön liikennepolitiikan ja viestintäpolitiikan osastojen lisäksi Liikenneviraston, Viestintäviraston, Maanmittauslaitoksen, Ficom ry:n ja Energiateollisuus ry:n edustus.

Työryhmän tehtävä oli selvittää erilaisia ratkaisumalleja olemassa olevien liikenneväylien varressa sijaitsevien kaapeleiden sijaintitietojen hallintaan, tehdä ehdotus etenemistavaksi ja selvittää mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet. Työn yhteydessä tuli selvittää, onko kaapeleiden sijaintitietojen hallinta tarpeen asettaa julkisen viranomaisen tehtäväksi vai sopiiko tehtävä kaupallisin ehdoin yksityisen tahon tehtäväksi. Työryhmä laajensi työnsä kattamaan kaikki maanalaiset johdot ja kaapelit niiden sijaintipaikasta riippumatta.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti p. 09 160 28483