Työryhmä: Mopokorttiin pakollinen koulutus

Tiedote 12.06.2008 13.17 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että mopokortin saisi vasta pakollisen opetuksen jälkeen. Teoriatunteja vaadittaisiin 4-6, mopon käsittelyä vähintään kaksi opetuskertaa ja vähintään neljä ajokertaa liikenteessä. Tutkintoon kuuluisi nykyisen teoriakokeen lisäksi käsittelykoe.

Työryhmän ehdotusten taustalla on mopoilun turvallisuuden parantaminen. Mopojen määrä ja samalla henkilövahinkoihin johtaneet mopo-onnettomuudet ovat lisääntyneet jyrkästi viime vuosina.

Ehdotuksessa mopokortin ikäraja säilyisi ennallaan eli 15 vuotena. Kortilla saisi toistaiseksi kuljettaa myös kevyttä nelipyörää (mopomönkijät, mopoautot), mutta ajokorttivaatimukset voitaisiin jatkossa eriyttää.

Mopokortin voisi suorittaa joko autokoulussa tai opetusluvalla. Opetuslupa edellyttäisi opettajalta muun muassa voimassa olevaa A1- tai A-luokan ajokorttia ja vähintään kolmen vuoden ajokokemusta.

Ehdotetut uudistukset nostaisivat mopokortin hankkimiskustannuksia. Nykyisin kortin saa 90 eurolla. Autokoulussa suoritetun mopokortin hinnaksi tulisi arviolta 400-500 euroa ja opetusluvalla 150-200 euroa. Toisaalta osa mopokoulutuksesta voitaisiin lukea oppilaan hyväksi myöhemmässä autokouluopetuksessa.

Työryhmä esittää, että tarvittavat säädösmuutokset valmisteltaisiin ensi syksyn aikana. Tällä aikataululla muutokset olisivat toteutettavissa keväällä 2009.

Työryhmässä olivat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, paikallispoliisi, Ajoneuvohallintokeskus, Liikenneturva ja Autokoululiitto. Ryhmän muistio lähetetään lausuntokierrokselle, joka päättyy 22. elokuuta.


Lisätietoja
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629, 0400 665 395