Työryhmä pohtimaan alkolukon käytön laajentamista

Tiedote 02.02.2011 10.11 fi sv

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää alkolukon laajempaa käyttöä rattijuopumusten ehkäisemiskeinona.

Hallitus käsitteli iltakoulussaan lokakuussa 2010 alkolukon käytön laajentamista ja linjasi, että liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävänä toimenpiteenä alkolukon tulisi olla ajo-oikeuden ehto kaikille rattijuopumukseen syyllistyneille. Hallitus myös esitti, että alkolukon laajempaa käyttöönottoa selvitetään erillisessä työryhmässä.

Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on selvittää miten alkolukon käyttöönotto on toteutettavissa ja miten se vaikuttaisi esimerkiksi rattijuopumuksista määrättäviin ajokieltoihin. Työryhmän tehtävänä on myös valmistella luonnokset säädösehdotuksiksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii yksikön päällikkö Tero Jokilehto liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Työryhmän jäsenet:

Hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö
Ylitarkastaja Eija Salonen, liikenne- ja viestintäministeriö
Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö
Ylitarkastaja Veli-Matti Risku, sosiaali- ja terveysministeriö
Poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö
Käräjätuomari Juha Fredriksson, Helsingin käräjäoikeus
Kihlakunnansyyttäjä Maren Salvesen, Itä-Uudenmaan syyttäjävirasto
Ylitarkastaja Kimmo Pylväs, Poliisihallitus
Kehityspäällikkö Marita Löytty, Liikenteen turvallisuusvirasto
Rikos- ja prosessioikeuden professori, OTT Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto

Työssään työryhmä kuulee myös liikennealan järjestöjä. Työryhmän toimikausi on 1.2. - 31.12.2011.

Suomessa on kokeiltu alkolukolla valvottua ajo-oikeutta vuosina 2005 - 2008. Kannustavien tulosten perusteella rattijuopumukseen syyllistyneen alkolukkoajokortti vakinaistettiin vuonna 2008.

Alkolukon käyttösuositus muuttuu pakolliseksi tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa elokuussa 2011.

Suomi on myös esittänyt, että EU:ssa toimittaisiin aktiivisesti autoteollisuuden suuntaan siten, että alkolukko tulisi vakiovarusteeksi uusiin ajoneuvoihin.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija, yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 160 28568, 040 535 0574