Työryhmä selventämään luotsauslakia

Tiedote 28.11.2007 18.28 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän arvioimaan luotsauslain mahdollisia muutostarpeita.

Oikeuskansleri on lähettänyt ministeriölle 28. marraskuuta luotsauslainsäädäntöä koskevan lausunnon. Siinä oikeuskansleri esittää harkittavaksi, olisiko luotsauslakia syytä tarkistaa siten, että siitä selkeämmin ilmenisi lainsäätäjän tarkoitus. Ministeriön asettama työryhmä selvittää, millä tavoin lain selkeyttäminen tulisi toteuttaa.

Oikeuskanslerin mukaan nykyisen luotsauslain kokonaistarkastelu osoittaa, että lainsäätäjän tarkoitus on ollut rajata luotsaustoiminnan harjoittajaksi Luotsausliikelaitos. Laintulkinnasta syntynyttä epäselvää tilannetta ei kuitenkaan voi pitää tyydyttävänä viranomaistoiminnan uskottavuuden kannalta.
Lisätietoja:

ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
liikenneneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794