null Työryhmä selvittää televerkkoja turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulmasta

Työryhmä selvittää televerkkoja turvallisuus- ja huoltovarmuusnäkökulmasta

Tiedote 16.01.2009 15.17 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään keinoja, joilla edistetään turvallisten ja huoltovarmuusvaatimukset täyttävien televerkkojen tarjontaa viestintämarkkinoilla.

Työryhmän tehtävänä on luoda pohja ja vaihtoehtoisia malleja viestintäpoliittisille ja muille hallituksen toimille, joilla edistetään televerkkojen ja telepalvelujen tarjontaa markkinoilla siten, että tarjonta nykyistä paremmin vastaa yhteiskunnan, erityisesti julkisen hallinnon elintärkeiden toimintojen turvaamisen ja huoltovarmuuden tarpeisiin.

Työryhmä laatii nykytilan kuvauksen ja ehdotuksen tavoitetilaksi. Niiden pohjalta se tekee ehdotuksen vaihtoehtoisiksi ratkaisumalleiksi. Selvityksen tulee sisältää arviot toimenpiteiden taloudellisista ja säädösvaikutuksista sekä merkityksestä taloudelliselle kasvulle ja innovaatiokehitykselle.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kansleri Matti Lehti Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö Harri Pursiainen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Muut jäsenet ovat valtiosihteeri Risto Volanen valtioneuvoston kansliasta, ylijohtaja Raimo Luoma työ- ja elinkeinoministeriöstä, ylijohtaja Pekka Timonen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä, pääjohtaja Rauni Hagman Viestintävirastosta ja toimitusjohtaja Ilkka Kananen Huoltovarmuuskeskuksesta. Pysyvänä asiantuntijana työryhmässä on ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuvirastosta.

Työryhmän tulee kuulla turvallisuusviranomaisia edustavia ministeriöitä sekä tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa muita viranomaisia, alan yrityksiä ja muita tahoja.

Työryhmän toimikausi on 15.1. - 15.5.2009.

Tausta

Toimintavarmat ja turvalliset tieto- ja viestintäjärjestelmät ovat välttämättömiä elinkeinoelämälle, julkiselle hallinnolle ja kansalaisten arjen asioinnille. Viestintäpolitiikalla varmistetaan korkealaatuisten, turvallisten ja edullisten viestintäpalveluiden tarjonta sekä turvataan kansalaisten, elinkeinoelämän ja hallinnon perusviestintäpalvelut kaikkialla maassa ja kaikissa oloissa ottaen huomioon myös huoltovarmuusvaatimukset.

Viestinnän ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamisessa kriittisintä on yleiseen televerkostoon kuuluvien kiinteiden runkoyhteyksien varma ja turvallinen toiminta, koska erilaiset kiinteät ja langattomat liityntäverkot toimivat niiden varassa. Siksi yleisten runkoyhteyksien laatu, saatavuus, tietoturvallisuus, hinnoittelu ja verkkotarjonnan kilpailu ovat viestintäpolitiikan ja huoltovarmuustyön keskeisiä kohteita.

Tieto- ja viestintäjärjestelmien merkitystä on korostettu hallituksen vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa, marraskuussa 2006 annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa ja elokuussa 2008 annetussa valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista.

Lisätietoja:

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742