null Työryhmä selvittämään mitä tankkaamme autoomme tulevaisuudessa

Työryhmä selvittämään mitä tankkaamme autoomme tulevaisuudessa

Tiedote 06.02.2012 12.30 fi

Suomen viisi miljoonaa tieliikenteen ajoneuvoa ja muut liikennevälineet tämän päälle tuottavat huomattavan määrän ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvihuonekaasuja. Ovatko uudet polttoaineet ja käyttövoimat ratkaisu päästöjen vähentämiseksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida käyttövoimavaihtoehtojen tulevaisuutta suomalaisessa liikenteessä vuosiin 2020 ja 2050. Työssä on tarkasteltava tulevaisuutta erityisesti liikennejärjestelmän toimivuuden sekä kuluttajien ja yritysten ajoneuvo- ja kalustohankintojen näkökulmasta. Tieliikenteen lisäksi tarkastelussa ovat meri- ja ilmaliikenteen uudet polttoaineratkaisut.

- Arvioinnin lähtökohtana tulisi olla nykyiset liikennevälineet ja niiden ennustettu uusiutumisvauhti. Tärkeää on saada vastaus muun muassa siihen millaisia polttoaineita Suomessa on tulevaisuudessa tarjolla ja kuinka laajasti ja millä aikataululla ne tulevat saataville. Tulevaisuuden ennakointi on oleellinen osa ilmastotyötä ja tärkeää myös Suomen kilpailukyvyn säilyttämiseksi, summaa liikenneministeri Merja Kyllönen työryhmän asettamisen taustoja.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ryhmän jäseninä on edustajia eri ministeriöistä sekä liikenne- ja energia-alan järjestöistä ja yrityksistä. Mukana edustettuna ovat myös ympäristöjärjestöt.

Työryhmän toimikausi päättyy 31. joulukuuta 2012. Työryhmän työn tulokset huomioidaan soveltuvin osin myös työ- ja elinkeinoministeriön öljyriippuvuuden vähentämiseksi tähtäävässä ohjelmassa.

Tietoa kansainvälisten keskustelujen tueksi

Työryhmän asettamisen taustalla on EU:n tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO2) 80 - 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Liikenteen osuus EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on tällä hetkellä noin 20 prosenttia ja osuus kasvaa sitä mukaa kun päästöt muilla sektoreilla pienentyvät.

Päästötavoitteen lisäksi selvityksen avulla halutaan ennakoida eri käyttövoimien taloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi öljyn hintaherkkyyden lisäksi sen saatavuuden ja laadun ennustetaan heikkenevän vuodesta 2025 alkaen. Ennakointi on tärkeää myös Suomen kilpailukyvyn kannalta. Ajoneuvoja koskeva sääntely on muuttumassa yhä maailmanlaajuisemmaksi, joten päätöksiin vaikuttaminen edellyttää perusteltua tietoa Suomen erityistekijöistä, kuten kylmien olosuhteiden vaikutuksista liikenteeseen.

Työryhmän työn tavoitteena on myös tuottaa tietoa jonka perusteella kuluttaja tai yritys pystyy muodostamaan käsityksen eri polttoaineiden käytön hyödyistä ja haitoista.

Öljyä korvaavia käyttövoimia ovat muun muassa sähkö, biopolttoaineet ja kaasu. Vaihtoehtojen laajamittaisemmassa käyttöönotossa on kuitenkin huomattavia eroja. Esimerkiksi biopolttoaineita ja maa- ja nestekaasua on vaihtelevasti jo nyt tarjolla, mutta sähköautot ovat vasta tulossa markkinoille. Vedyn hyödyntäminen polttoaineena on kauempana tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen, p. 09 160 28560, 0400 153 745
Yli-insinööri Maria Rautavirta, p. 09 160 28577, 040 718 5977
Hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 09 160 28367, 040 580 0894