Takaisin

Työryhmä selvittämään öljyntorjuntamurtajan hankinnan kilpailuttamista

Työryhmä selvittämään öljyntorjuntamurtajan hankinnan kilpailuttamista

Tiedote 01.07.2004 13.42 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän kokoamaan lisäselvityksiä öljyn- ja kemikaalintorjuntaominaisuuksilla varustetusta jäänmurtajasta järjestettävää tarjouskilpailua varten.

Murtajahankinnan ja tulevaisuudessa laajemmin kilpailulle avattavien jäänmurtopalvelujen kilpailuttamisperiaatteiden laatimiseksi työryhmän tehtävänä on selvittää mm. sopimusteknisiä kysymyksiä, EU:n julkisia hankintoja koskevien säännösten soveltamista, arvonlisäverotukseen ja vakuutuksiin liittyviä kysymyksiä sekä palvelun tarjoajille ja miehistön pätevyydelle asetettavia vaatimuksia.

Selvityksen määräaika on 31. lokakuuta 2004.

Työryhmän puheenjohtajana toimii merenkulkuneuvos Raimo Kurki liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmässä ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Merenkulkulaitos ja Suomen ympäristökeskus.


Lisätietoja

merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490 tai 040 557 6911