null Työryhmä selvittämään postipalvelujen rahoitusta

Työryhmä selvittämään postipalvelujen rahoitusta

Tiedote 14.01.2011 11.04 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miten uuteen postilakiin sisältyvä yleispalvelun rahoitusjärjestely käytännössä toteutettaisiin. Hallituksen postilakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Lakiesityksessä ehdotetaan, että yleispalvelun tarjoajalla olisi oikeus saada korvausta valtion varoista, jos yleispalvelun toteuttamisesta aiheutuu taloudellisesti kohtuuton rasite. Muut postiyritykset velvoitettaisiin vastaavasti osallistumaan kustannusten kattamiseen.

Tällä hetkellä koko maan kattavasta postitoiminnasta huolehtii Itella Posti Oy, joka on toimiluvassa määrätty yleispalvelun tarjoajaksi. Välitöntä tarvetta erityisille rahoitustoimenpiteille postitoiminnan varmistamiseksi ei juuri nyt ole. Voimassa olevaan postipalvelulakiin ei sisälly rahoitusta koskevia säännöksiä.

Rahoitusmekanismien sääntely postidirektiivillä on uutta, eivätkä EU-komission tapauskohtaiset linjaukset ole vielä tiedossa. Myös korvausten perustana olevien nettokustannusten laskenta on uutta. Laskennan soveltamisesta ei ole juurikaan kokemuksia.

Ryhmän tehtävänä on tehdä esitys, millaista lainsäädäntöä ja muita toimia tarvitaan rahoitusmekanismin käytännön toteuttamiseen ja rahoituksen varmistamiseen. Lisäksi ryhmän tulee kartoittaa, millaisia rahoitusmekanismeja EU:n eri jäsenmaissa otetaan käyttöön ja millaisia linjauksia komissio niihin ottaa.

Työryhmässä ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailuvirasto ja Viestintävirasto.

Työryhmän toimikausi päättyy 1. huhtikuuta 2012. Puheenjohtajana toimii viestintäneuvos Elina Normo liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisätietoja
viestintäneuvos Elina Normo, p. 09 160 28463, 040 765 7887