Työryhmä selvittämään Tallinnan tunnelin edistämistä

Tiedote 28.02.2018 08.00 fi en

Liikenne- ja viestintäministeriö on koonnut työryhmän arvioimaan mahdollisia jatkotoimia helmikuussa valmistuneen Helsingin ja Tallinnan rautatietunnelin FinEst Link -loppuraportin pohjalta.

- Tallinnan ja Helsingin välinen rautatietunneli olisi tärkeä hanke koko Suomen ja Euroopan yhteyksien parantamisessa. Nyt on tärkeää jatkaa hyvin alkanutta selvitystyötä yhdessä keskeisten tahojen kanssa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Työryhmän tehtäviin kuuluu selvittää mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta ja niiden rahoitusta. Työssä huomioidaan helmikuussa valmistuneen FinEst Link -selvityksen tulokset ja suositukset. Lisäksi työssä on huomioitava tunnelin laajemmat taloudelliset vaikutukset, rahoitukseen liittyvät kysymykset, kuljetuksen ja logistiikan yhteydet sekä liiketoimintamallit, sujuvat matkaketjut ja tuleva teknologinen kehitys.

Työryhmässä on edustus Suomen ja Viron liikenne- ja viestintäministeriöistä, sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien edustajat. Lisäksi työryhmä kuulee työnsä tueksi myös muita hankkeeseen liittyviä tahoja.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmä tekee kevään aikana toimeksiannoksi saamansa selvitykset. Työryhmän työn on määrä valmistua toukokuussa 2018.

Lisätietoja

yksikön johtaja Laura Eiro, työryhmän puheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö, 040 096 9293

erityisasiantuntija Ulla Tapaninen, Helsingin kaupunki, 050 525 8131

Excecutive Officer Eva Killar, Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, + 372 625 6485

Project Manager Liivar Luts, Tallinn Transport Department, +372 6404700