Työryhmä: Teleyhtiöiden ja tv-toimijoiden taajuusmaksut tasapuolisemmiksi

Tiedote 07.09.2009 10.52 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriön taajuusmaksutyöryhmä esittää väliraportissaan periaatteet taajuuksien käytöstä perittävien maksujen yksinkertaistamiseksi ja tasapuolistamiseksi.

Tällä hetkellä matkaviestintätaajuuksista maksetaan vuosittain yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, mutta televisiotaajuuksista vain 54 000 euroa vuodessa. Käytettävissä olevat taajuusmäärät ovat kuitenkin lähes samat: televisiolähettimillä 376 MHz ja matkaviestimillä 373 MHz.

Työryhmän väliraportti julkistettiin 7. syyskuuta. Loppuraportin määräaika on vuoden 2010 helmikuun lopussa.

- Taajuuksien tehokkaampi käyttö on kirjattu hallitusohjelmaan. Työryhmän tehtävänä on selvittää taajuusmaksumalleja, jotka ovat oikeudenmukaisia ja jotka kannustavat taajuuksien tehokkaaseen käyttöön. Nykyinen taajuusmaksumalli ei toimi näin. Päätös siitä, mihin suuntaan maksumallia aletaan kehittää, tehdään ryhmän lopullisen esityksen valmistuttua, viestintäministeri Suvi Lindén toteaa.

Väliraportissa esitetty suurin yksittäinen muutos koskee televisiotoimijoita. Jatkossa myös televisiotoimijoilta perittäisiin niiden käyttämää taajuusmäärää vastaava maksu, mikä nostaisi maksun määrää nykyisestä. Vastaavasti muiden käyttäjäryhmien maksamat maksut alenisivat jonkin verran.

Samalla kun maksuja tasapuolistetaan, yksinkertaistetaan myös maksujen määräytymisperusteita.

Jatkossakin taajuusmaksuilla kerättäisiin ainoastaan Viestintäviraston taajuushallinnon kuluja vastaava summa, joka on nykytasolla vajaat 10 miljoonaa euroa. Työryhmän ehdotuksen mukaan tätä lähtökohtaa ei muutettaisi.

Monissa maissa taajuustehokkuutta yritetään lisätä asettamalla taajuusmaksut hallinnollisia kustannuksia huomattavasti korkeammaksi. Suomessa tälle tielle ei olla nyt lähtemässä.

Myöskään marraskuussa järjestettävällä huutokauppakokeilulla ei ole vaikutusta taajuusmaksuihin, vaan toimiluvanhaltijat maksavat huutokaupan perusteella määräytyvän toimilupamaksun lisäksi myös taajuusmaksua.

Taajuusmaksuihin ehdotetuista muutoksista järjestetään avoin kuulemistilaisuus 21. syyskuuta sekä lausuntokierros, jonka määräaika on 9.lokakuuta.

Työryhmän väliraportti on ministeriön verkkopalvelussa tämän tiedotteen liitteenä.


Lisätietoja

viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 2858 tai 050 344 3400
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, puh. (09) 160 28608 tai 040 772 7643