Työryhmä: Uusia rahoittajia toivotaan Merenkurkun matkustajaliikenteen turvaamiseksi

Tiedote 10.05.2012 09.39 fi sv

Merenkurkun liikenteen turvaamista selvittänyt työryhmä ehdottaa, että Vaasan ja Uumajan välisen matkustajaliikenteen tukea jatkettaisiin ensi vaiheessa kaksi vuotta. Työryhmän ehdotuksen mukaan tukea pitäisi kasvattaa uusien rahoittajien avulla. Lisäksi tuen saamisen ehtona pitäisi olla kohtuulliset lippujen hinnat ja tuen pitäisi kannustaa matkustajamäärien kasvattamiseen. Valtiontuki säilyisi ennallaan.

Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista selvittänyt työryhmä luovutti väliraporttinsa liikenneministeri Merja Kyllöselle torstaina 10. toukokuuta. Väliraportti sisältää toimenpide-ehdotukset, jotka ovat välttämättömiä toteuttaa tänä vuonna, jotta laivaliikenne jatkuisi myös tulevina vuosina.

Työryhmän ehdotuksen mukaan laivaliikenteen kilpailutuksen säännöt olisi uudistettava niin, että matkustajaliikenteen kehittäminen olisi kannattavaa. Myös markkinointia olisi tehostettava. Päävastuu markkinoinnista on varustamolla, mutta myös alueiden olisi osallistuttava siihen. Lisäksi Vaasan ja Uumajan kuntien pitäisi järjestää toimivat liityntäliikenneyhteydet satamiin.

Vaasan ja Uumajan välisellä reitillä tarvittaisiin uudempi alus, joka selviäisi jäissä nykyistä paremmin, toisi lisää rahtikapasiteettia ja vastaisi matkustajien palvelutasotarpeita.

Työryhmä ehdottaa, että Merenkurkun neuvosto selvittäisi yhdessä alueiden kanssa, millaisia investointitukia on mahdollista hakea EU:lta sekä Suomen ja Ruotsin valtioilta.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän määräaika on 30. syyskuuta 2012. Työryhmän tehtävänä on laatia väliraportin lisäksi pitkän tähtäimen strategia ja toimenpide-ehdotukset henkilö- ja tavaraliikenteen turvaamiseksi Merenkurkussa.

Merenkurkussa on liikennöinyt autolautta jo lähes 50 vuotta. EU-jäsenyyden myötä verovapaa myynti päättyi vuonna 1999, joka johti matkustajamäärien erittäin voimakkaaseen vähenemiseen. Vuodesta 2000 alkaen Vaasan ja Uumajan välistä matkustajaliikennettä ovat tukeneet Suomen ja Ruotsin valtiot ja alueviranomaiset niin Ruotsin kuin Suomen puolella. Nykyinen tuki, jonka rahoittavat Suomen valtio ja Uumajan kaupunki, päättyy vuoden 2012 lopussa.

Työryhmän väliraportti on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa: www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4109507

Lisätietoja: yli-insinööri Jari Gröhn, p. 029 534 2501, liikenne- ja viestintäministeriö