null Työryhmä: Verkkolaskua vauhditettava

Työryhmä: Verkkolaskua vauhditettava

Tiedote 29.01.2009 16.08 fi sv

Verkkolaskutusta selvittäneen työryhmän mukaan verkkolaskun käytön on oltava mahdollisimman sujuvaa, jotta se yleistyy myös pk-yrityksissä ja kuluttajien keskuudessa.

Työryhmän mukaan on tärkeää, että kuluttajia kannustetaan verkkolaskun käyttöönottoon. Kuluttajien tietämystä verkkolaskusta on myös edistettävä esimerkiksi kertomalla verkkolaskutuksen palvelutarjonnasta ja hyödyistä.

Tiedot selviävät viestintäministeri Suvi Lindénin keväällä asettaman työryhmän loppuraportista. Selvitys on tehty osana Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan työtä.

Yrityksille verkkolasku on paperista versiota edullisempi ja tehokkaampi tapa tarjota laskutusta asiakkaille. Työryhmä muistuttaa lisäksi, että pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien kannattaa panostaa laskutuksen sähköiseen uudistamiseen, koska sen on todettu vähentävän virheiden määrää.

Jotta verkkolasku merkittävästi yleistyisi nykyisestä, sen käyttö on tehtävä sekä laskun maksajalle että laskuttajalle mahdollisimman helpoksi. Työryhmä esittää, että sähköisen laskutuksen sujuvuus on varmistettava verkkolaskun tarjoajien yhteistyöllä ja viestinvälitysmarkkinoiden toimivuutta kehittämällä.

Käyttäjäystävällisyyttä edistää esimerkiksi se, että laskuttaja voi sopia yhden tahon kanssa laskujen välityksestä kaikkiin kanaviin. Lisäksi laskun vastaanottavaa asiakasta tulee informoida selkeästi esimerkiksi laskun saapumisesta.

Työryhmä kannustaa verkkolaskun välittäjiä, pankkeja ja operaattoreita sekä muita palveluntarjoajia yhteistyöhön myös palvelua koskevassa viestinnässä. Verkkolaskun käytännöistä, käyttöönotosta ja käyttökokemuksista on tärkeää jakaa kattavasti tietoa.

Ministeri Lindén pitää tärkeänä valtionhallinnon linjausta siitä, että ostolaskut halutaan sähköisinä vuoden 2009 loppuun mennessä.

-Sähköisen laskutuksen käyttöönotto valtionhallinnossa on hyvä edistysaskel ja sen toteutuminen pitää varmistaa. Lisäksi sama tavoite pitäisi saada ulottumaan myös pk-yritys-, kuluttaja- ja kuntasektoreihin.

-Verkkolasku vie sähköistä asiointia merkittävästi eteenpäin, siksi sähköisen laskun käyttöönottoa on nopeutettava, Lindén sanoo.

Työryhmän raportti ja lisätietoa aiheesta löytyy Arjen tietoyhteiskunnan verkkosivuilla osoitteessa www.arjentietoyhteiskunta.fi.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Taru Rastas, liikenne- ja viestintäministeriö p. 09 160 28588, 040 715 5075
alivaltiosihteeri Juhani Turunen, valtiovarainministeriö, puh. (09) 160 32521