Työryhmä: Viranomaisille etuoikeuspuhelut matkapuhelinverkkoihin

Tiedote 13.10.2010 09.34 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että matkapuhelinverkoilta edellytettäisiin puhelujen ns. etuoikeustoiminnon toteuttamista. Tähän saakka etuoikeustoiminto on ollut käytössä vain lankaverkossa.

Etuoikeustoiminto tarkoittaa sitä, että tiettyjen viranomaisten numeroista soitetut puhelut ohittavat muun puhelu- ja dataliikenteen verkkojen ruuhkautuessa.

Toimintoa käytettäisiin matkapuhelinverkkoja kuormittavissa massatapahtumissa sekä suuronnettomuuksissa ja muissa häiriö- tai kriisitilanteissa.

Toiminnon voisi työryhmän mukaan samalla poistaa lankaliittymistä, koska kiinteiden liittymien käyttö on yhä vähäisempää.

Työryhmän ehdotus on lähetetty lausuntokierrokselle.

Työryhmä pitää etuoikeustoimintoa matkapuhelinverkoissa tarpeellisena. Viranomaisilla on käytössään useita erillisverkkoja, kuten VIRVE ja TUVE, mutta osa turvallisuusviranomaisten toimijoista jää näiden verkkojen ulkopuolelle. Esimerkiksi suuronnettomuuksien yhteydessä heidän tarpeensa saada puhelut läpi yleisissä verkoissa on ilmeinen.

Etuoikeustoiminto voisi olla päällä koko ajan tai se voitaisiin kytkeä päälle tarvittaessa. Etuoikeus määriteltäisiin liittymäkohtaisissa tilaajatiedoissa olevalla luokkatiedolla.

Työryhmän mukaan etuoikeustoiminto tulisi antaa vain rajoitetuille käyttäjäryhmille. Näitä ovat lähinnä operatiiviseen tilanteenhallintaan osallistuville valtion ylimmän johdon, turvallisuusviranomaisten sekä näiden toimintaan läheisesti liittyvien toimijoiden, julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän kriittisten toimijoiden edustajat.

Etuoikeus ei koskisi tekstiviestejä ja muita vastaavia viestejä.

Työryhmä katsoo, että kriteerit etuoikeustoiminnon myöntämiselle tulisi määritellä säädöksissä. Lisäksi olisi selvitettävä toiminnon käyttöä myös internetissä.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. 09 160 28725 tai 0400 812 509