Työryhmä: Ylen rahoituksesta ja tehtävistä parlamentaarinen yhteisymmärrys

Uutinen 16.06.2016 17.23 fi sv en

YLE (Kuva: Rodeo)

Parlamentaarinen työryhmä on puheenjohtaja Arto Satosen johdolla arvioinut Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta tuleville vuosille. Ryhmä sen sijaan ei ole käsitellyt eikä ottanut kantaa Ylen ohjelmasisältöihin.

 

Työryhmä on saavuttanut parlamentaarisen yhteisymmärryksen Ylen tulevaisuutta koskevista linjauksista. Työryhmä on työnsä kuluessa kuullut laajasti mediatoimialaa ja muita työn kannalta tarpeelliseksi katsottavia sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

 

Työryhmä esittää muutoksia mm. Ylen rahoitukseen, hallintoneuvoston asemaan ja riippumattomilta tuottajilta tehtäviin ohjelmaostoihin. Lisäksi työryhmä ehdottaa toimia media-alan yhteistyön lisäämiseksi.