null Työryhmät edistämään julkisen tiedon saatavuutta

Työryhmät edistämään julkisen tiedon saatavuutta

Tiedote 11.02.2010 11.58 fi sv

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ


Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat asettaneet kolme työryhmää selvittämään, miten julkisen informaation saatavuutta parannettaisiin ja kuinka tiedon käyttöä julkisen ja yksityisen sektorin kesken voitaisiin edistää.

Suomessa perusrekisterit ovat sekä laadultaan että kattavuudeltaan huipputasoa. Niitä käytetään laajasti sekä julkisessa hallinnossa että yksityissektorilla. Monia prosesseja on automatisoitu niiden varassa. Myös perusrekisterien välinen yhteistyö on ainutlaatuista.

Julkisessa hallinnossa on luotu monia muitakin merkittäviä tietovarantoja. Osa tiedoista on vapaasti käytettävissä, osa on maksullisia. Myös käyttöehdoissa on eroja. Maksullisuus ja vaihtelevat hinnoitteluperusteet ovat vaikeuttaneet rekistereiden täysimääräistä hyödyntämistä.


VM tutkii hinnoittelua
ja tekniikkaa

Valtiovarainministeriön asettamana toimii kaksi työryhmää, joiden on määrä saada työnsä valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

Ensimmäisen työryhmän tavoitteena on saada eri tietovarannot yhtenäisellä hinnoittelulla ja lisenssiehdoilla tarjolle tietojen tarvitsijoille. Toinen ryhmä määrittelee tietovarantojen yhteisiä teknisiä rajapintoja, joilla tiedot voitaisiin hakea koneluettavassa muodossa. Ryhmät selvittävät myös, tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia.

Tietovarannot on tarkoitus avata vaarantamatta tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa. Julkisessa hallinnossa on runsaasti rekistereitä, jotka sisältävät tietosuojan piiriin kuuluvaa tietoa. Näissäkin tapauksissa voi olla mahdollista julkaista yhteenveto ja tilastotietoja tasolla, jossa yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa. Myöskään kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisiä tietovarantoja ei avata.

Työryhmiä johtavat valtion IT-johtaja Yrjö Benson ja neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo valtiovarainministeriöstä.


LVM selvittää
käytön edistämistä

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän tulee arvioida, mitkä ovat julkisen tiedon saatavuuden esteet ja miten ne voitaisiin poistaa. Työryhmä tekee tarvittavat esitykset julkisen tiedon käytön edistämiseksi ja määrittää tätä tukevat periaatteet. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi kartat, säätieto, lainsäädäntö, tilastot ja erilaiset rekisterit.

Työryhmä määrittää, millä keinoin tiedon saatavuutta voidaan lisätä ja millaisia hyödyntämistä parantavia käytäntöjä tulisi luoda. Valituilla alueilla käynnistetään kokeiluja, joiden tarkoitus on mm. selventää informaation saatavuuteen liittyviä toiminnallisia ja oikeudellisia haasteita, kysyntää ja hyötyjä.

Taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten lisäksi tulee tarkastella esimerkiksi kilpailuun ja tekijänoikeuksiin liittyviä haasteita.

Lisäksi työryhmä tarkastelee julkisen tiedon uudelleenkäytön vaikutuksia ja arvioi, mitä kansallisia toimia tarvitaan uudelleenkäytön helpottamiseen tähtäävien EU:n linjausten toteuttamiseen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmässä on mukana myös yritysten edustajia. Ryhmän on määrä antaa alustavat esitykset toukokuun lopussa ja lopullinen selvitys 31. joulukuuta 2010 mennessä.


Lisätietoja

LVM
apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676 tai 040 522 2122
neuvotteleva virkamies Taru Rastas, puh. (09) 160 28617 tai 040 715 5075

VM
valtion IT-johtaja Yrjö Benson, puh. (09) 160 33255 tai 040 558 2142
neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo, puh (09) 160 33207 tai 040 4805450