Ulkomaisten ajokorttien kelpoisuuteen ehdotetaan laajennusta

Uutinen 23.11.2017 13.22 fi sv en

Nuori mies, auto, ratti (Kuva: Rodeo/Juha Tuomi)

Ajokorttilain mukaan Suomessa tunnustetaan Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen valtioissa annetut ajokortit. Lisäksi hyväksytään Geneven ja Wienin tieliikennesopimukseen liittyneissä valtioissa annetut ajokortit.

Hallitus esittää, että ulkomaisten ajokorttien kelpoisuutta Manner-Suomessa ajamiseen laajennetaan. Jatkossa hyväksyttäisiin myös muissa Suomen tunnustamissa valtioissa annetut ajokortit. Ajokortti oikeuttaisi ajamaan täällä, jos se on voimassa sen myöntäneessä maassa ja se täyttää tietyt muotovaatimukset.

Tiedot olisi ilmoitettava latinalaisin kirjaimin ja ajokortista olisi käytävä ilmi ajokortin sisältämä ajo-oikeus tai mukana olisi oltava virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Ajokorttiturismin ehkäisemiseksi ajokortin kelpoisuuden edellytyksenä olisi, ettei henkilön vakinainen asuinpaikka ole ollut Suomessa ajokorttia myönnettäessä.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta 23. marraskuuta. Esitysehdotus on irrotettu laajemmasta ajokorttilain uudistuksesta, jotta mahdollistetaan myös näiden tiettyjen valtioiden ajokorttien hyväksyminen Manner-Suomessa ennen talvimatkailukauden alkua.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2018.