null Ulkomaisten alusten valvontaan tiukemmat säädökset

Ulkomaisten alusten valvontaan tiukemmat säädökset

Tiedote 16.12.2010 13.51 fi sv en

Ulkomaisiin aluksiin kohdistuva tarkastusjärjestelmä muuttuu. Jatkossa tarkastukset kohdistuvat ensisijaisesti aluksiin, joihin liittyy suuri turvallisuusriski.

Myös alusten tarkastusjärjestelmää ja rikkomusten seuraamuksia tehostetaan. Esimerkiksi toistuvasti säännöksiä rikkovilta aluksilta on mahdollista pysyvästi evätä pääsy EU:n ja Pariisin yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaneiden maiden satamiin.

Tiukemman tarkastusjärjestelmän tavoitteena on vähentää heikkokuntoisten alusten liikennöintiä EU:n vesillä. Näin alusten aiheuttama riski meriliikenteelle sekä meriympäristölle vähenisi. Uudesta tarkastusjärjestelmästä hyötyvät myös ne yhtiöt, jotka ovat varmistaneet alustensa täyttävän niille asetetut kansainväliset velvoitteet.

Esityksellä pannaan täytäntöön satamavaltioiden valvonnasta annettu direktiivi. Direktiivi on osa Euroopan unionin niin sanottua kolmatta meriturvallisuuspakettia.

Hallitus esitti alusturvallisuutta koskevan lain vahvistamista torstaina 16. joulukuuta 2010. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 17. joulukuuta 2010. Laki tulee voimaan 1.1.2011.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Anna Sotaniemi, p. 09 160 28491 tai 040 572 0166