Understöd till museer och organisationer inom trafik- och kommunikationsbranschen

Uutinen 10.01.2011 10.00 fi sv

Kommunikationsministeriet förklarar 2011 års understöd till museer inom trafik- och kommunikationsbranschen samt till projekt inom trafik- och kommunikationsorganisationer lediga att sökas. Ansökningarna ska tillställas kommunikationsministeriet senast den 31 januari 2011 kl. 16.15.