Takaisin

Urheilutelevision pääomistajaksi SWelcom, toimilupaan ei muutoksia

Urheilutelevision pääomistajaksi SWelcom, toimilupaan ei muutoksia

Tiedote 21.06.2007 13.35 fi

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen Urheilutelevisio Oy:n määräysvallan muutoksen 21. ke-säkuuta.

Suomen Urheilutelevisio Oy:n omistajat ovat tehneet aiesopimuksen, jonka seurauksena Urheilutelevision tosiasiallinen määräysvalta siirtyisi Swelcom Oy:lle.

Yhtiön omistavat nyt SportUp Finland Oy (49,9 % osakkeista), SWelcom (17,55), MTV Oy (17,55), Oy Veikkaus Ab (10 %), SLU ry (4 %) ja Suomen Hippos Oy (1 %).

Aiesopimuksen mukaan SportUp Finland Oy:n koko osakekanta myytäisiin SWelcom Oy:lle. Tämän jälkeen SWelcom Oy:n omistusosuus Suomen Urheilutelevisio Oy:stä olisi 67,45 prosenttia. Muiden omistajien osuudet säilyisivät ennallaan.

Suomen Urheilutelevisio Oy:llä on toimilupa televisiotoiminnan harjoittamiseen digitaali-sessa lähetysverkossa (Urheilukanava) 31.8.2010 asti.



Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Normo, puh. (09) 160 28463, 040 765 7887