null Utredningen om trafiknätet offentliggörs nästa vecka som underlag för öppen diskussion

Utredningen om trafiknätet offentliggörs nästa vecka som underlag för öppen diskussion

Uutinen 12.01.2017 08.35 fi sv

Motorväg (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriets förslag till utredning om hur trafiknätet ska utvecklas offentliggörs torsdagen den 19 januari 2017. Efter offentliggörandet skickas förslaget på en omfattande remiss och samtidigt öppnas också en diskussion på adressen www.dinasikt.fi.

Kommunikationsministeriet har under ledning av minister Anne Berner utrett möjligheterna att bilda ett eventuellt trafiknätsbolag. Regeringen beslutade inleda utredningen i april 2016 i samband med att den godkände planen för de offentliga finanserna.

I utredningsprojektet har man undersökt om ett bolag med statliga specialuppgifter kan svara för utvecklingen av väg-, ban- och farledsnätet.

Bakgrunden till utredningen är behovet att åtgärda den kroniskt otillräckliga finansieringen av trafiknätet, att finna lösningar för att minska utsläppen från trafiken och att skapa förutsättningar för digitaliseringen av trafiken och uppkomsten av nya typer av tjänster inom trafik och transport.