null Utredningsman föreslår att Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet slås ihop

Utredningsman föreslår att Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet slås ihop

Tiedote 07.11.2007 15.49 sv

Ett nytt forsknings- och servicecenter borde grundas i stället för Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet. Det föreslås i en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra. Genom att grunda ett nytt institut kan man förbättra tjänster som har att göra med säkerhet, fördjupa samarbetet mellan atmosfärforskning och havsforskning samt effektivera förvaltningen.

Utredningen om en fördjupning av samarbetet mellan instituten gjordes av professor Juhani Keinonen.

Enligt utredningsmannen kan det nya institutet grundas före mars år 2009. Kommunikationsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att göra upp en plan över hur projektet mera i detalj kan genomföras. Arbetsgruppen kommer att ledas av direktör Pekka Plathan.

Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet producerar information för medborgarnas och näringslivets behov om atmosfärens tillstånd och om havet. Administrativt lyder instituten under kommunikationsministeriet. Meteorologiska institutet har en personal på drygt 600 personer, Havsforskningsinstitutet har över 100 anställda.Ytterligare information:
direktör Pekka Plathan, tfn (09) 160 28340 eller 050 566 8176
professor Juhani Keinonen, tfn (09) 191 50 005Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyö. Selvitys (Samarbete mellan Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet. Utredning). Kommunikationsministeriets publikationer 49/2007