Utsläppshandeln i flygtrafiken driver på en minskning av koldioxidutsläppen

Uutinen 15.10.2009 17.29 fi sv

Med en ny lag tar Finland i bruk Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för utsläppshandel i flygtrafiken. Målet är att minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken på ett kostnadseffektivt sätt.

Direktivet om utsläppshandel gäller alla flygningar som avgår från och ankommer till flygplatserna i EU, såvida de inte skilt har avgränsats från bestämmelsen. Det är på Finlands ansvar att administrera fördelningen av utsläppsrätterna till 25 flygbolag.

Utsläppshandeln i flygtrafiken baserar sig på utsläppsrätter som är utbytbara. Av utsläppsrätterna för flygtrafiken fördelas 85 procent avgiftsfritt på basen av en jämförelse som görs på EU-nivå till dem som använder luftfarkosterna, i huvudsak flygbolagen. De resterande 15 procenten av flygtrafikens utsläppsrätter auktioneras ut.

Med hjälp av lagen styrs flygbolagen att effektivera sin verksamhet och minska utsläppen. Avsikten är att man under kommande år sänker den procentandel som fördelas gratis.

Avsikten är att lagen träder i kraft i Finland den 1 februari 2010. Enligt den inleds den första perioden för utsläppshandel den 1 januari 2012.